data: październik 2022

Prasa Pressix - model 160NCR6, wyposażony w kurtyny świetlne, falownik do płynnej regulacji prędkości oraz zestaw elektronicznych krzywek umożliwiający prace z urządzeniami zewnętrznymi, jak np. linia podająca.