simco-logo-prod.png

 

 


PIĘCIOOSIOWE ZWIJARKI DO SPRĘŻYN

Simco

Maszyny serii CSC-5XX to uniwersalne pięcioosiowe urządzenia umożliwiające gięcie różnego rodzaju sprężyn walcowych, stożkowych oraz niektórych sprężyn skrętnych. Wyposażone są w pięć, sterowanych komputerowo osi. Pierwsza z nich odpowiedzialna jest za realizację wysuwu drutu za pomocą rolek podających zaciśniętych na drucie, druga napędza narzędzie odpowiadające podgięcie wstępne, trzecia oraz czwarta odpowiada za ruch górnego i dolnego suwaka, a piąta kontroluje narzędzie odpowiedzialne za zewnętrzną średnicę sprężyny. Ilość par rolek podających jest różna w poszczególnych modelach i uzależniona od zakresu średnicy drutów, jakie dana zwijarka może wyginać.

Wśród głównych zalet maszyn pięcioosiowych w stosunku do alternatywnych maszyn dwuosiowych wymienić można:

  • niezależny ruch poszczególnych narzędzi;
  • większą elastyczność;
  • krótszy czas przezbrojenia;
  • funkcję auto-edycji wspomagającą programowanie;
  • szybszą i cichszą pracę.

Seria CSC-5 obejmuje następujące modele:

  • CSC-508 ( Ø drutu: 0,1-0,8 mm, maks. śr. zew. sprężyny: 20 mm)
  • CSC-516 ( Ø drutu: 0,7-1,8 mm, maks. śr. zew. sprężyny: 40 mm)
  • CSC-532 ( Ø drutu: 1,4-3,2 mm, maks. śr. zew. sprężyny: 50 mm)

Minimalny współczynnik kształtu sprężyn dla wszystkich maszyn serii CSC wynosi: 4.

Maszyny są oferowane wraz z automatycznym odwijakiem drutu ze szpuli.

Zwijarki CSC-5 standardowo są już wyposażone w specjalną przystawkę i po uzbrojeniu w specjalne narzędzia oraz sondę dotykową, mogą również być wykorzystywane do gięcia sprężyn skrętnych. Dla klientów wymagających wysokiej precyzji, do ww. maszyn oferujemy również indukcyjną sonę pomiaru długości sprężyny, wraz z automatycznym sorterem oddzielającym właściwe sprężyny od zbyt długich i zbyt krótkich. Dodatkowo, sonda indukcyjna współpracuje z systemem sterowania zwijarki, który automatycznie koryguje długość sprężyny. Alternatywnie możliwe jest również wyposażenie maszyny w kamerę do wizualnej kontroli geometrii sprężyny.

MULTIMEDIA

Pobierz katalog TFM
*
*
*
*
*
*
Pobierz katalog simco Pobierz karty csc-5 simco

Adam Dyrda
Inżynier Sprzedaży / Sales Engineer

tel: +48 533 626 206
e-mail: adam.dyrda@tfm.pl