MASZYNY DO FORMOWANIA KOŃCÓWEK RUR I PROFILI

Maszyny marki GMACC do kształtowania końcówek rur poprzez ich rozszerzanie, zwężanie lub spęczanie. Proces formowania odbywa się w jednej operacji przy użyciu jednego narzędzia. Załadunek i wyładunek materiału dokonywany jest ręcznie przez operatora a uruchomienie cyklu roboczego następuje po naciśnięciu przycisków startowych. 
Wszystkie maszyny GMACC konstruowane są według obowiązujących norm europejskich, czego potwierdzeniem jest deklaracja zgodności CE dostarczana wraz z maszyną.
 

MULTIMEDIA

Pobierz katalog TFM
*
*
*
*
*
*

Łukasz Nikiel
Inżynier Sprzedaży / Sales Engineer

tel: +48 533 626 206
e-mail: lukasz.nikiel@tfm.pl